Psikologa neden ihtiyacım var?
Psikologa Ne Zaman Gitmeliyim?
13 Kasım 2017

Ruh Sağlığı ve Önemi

Ruh Sağlığım Neden Önemli

Ruh Sağlığının Önemi

Ruh Sağlığı ve Önemi

İyilik hali, ruh ve beden sağlığı ile bir bütündür. Ruh sağlığı,kişinin kendisi ve çevresiyle olan uyum hali olarak tanımlanabilir.Bu yazımda değinmek istediğim başlıca konu ise; ruh sağlığının önemi ve toplumun ruh sağlığına bakış açısıdır.

Alan da en sık rastladığım sorun,psikolojik rahatsızlıkların delilik ,akıl hastalığı gibi yanlış isimlerle adlandırılmasıdır.Psikolojik rahatsızlıklar her hangi bir organımızın hastalanması ile aynıdır.Beynimizin kimyasının bozulmasıyla başlar.

blank

Ruhsal olarak yaşanan duygu ve davranışların ne zaman sağlıklı ne zaman sağlıksız ya da hastalık belirtisi olacağının sınırlarını her zaman tam olarak çizebilmek mümkün olmayabilir. Ancak , ruh sağlığının normal ölçülerde olup olmadığını belirleyen bazı özellikler vardır.

Bunlar;

1-Kişinin kendi kendisiyle uyumlu olması her şeyden önce gereksiz ve uzun süren

kaygılardan, kuruntu ve kuşkulardan uzak olmasına bağlıdır. Günlük kaygılar ve

üzüntüler her sağlıklı insanda vardır ve ruhsal uyumsuzluk belirtisi sayılmaz.

Fakat nedeni belli olmayan ya da uzun süren kaygılar, kuruntular ruhsal

dengenin bozulduğunun belirtisi olabilir.

 

2- Kişi, içinde yaşadığı yakın ve uzak çevrede ilişkiler kurup bu ilişkileri devam

ettirebilmelidir. Ailesi, akrabaları ve iş yaşamındaki kişilerin dışında

arkadaşlıklar da kurabilmeli ve bu ilişkileri devam ettirebilmelidir.

 

3- İnsanlarla geçinme ve iş birliği yapmanın ötesinde, sevgiye ve saygıya dayalı

bağlar kurabilmelidir. Karşı cinsle de sevgiye dayalı ilişkilere yönelmeli, eş

seçmede kendi başına sorumluluk alabilmelidir.

 

4- Kişinin kendine güveni olmalıdır. Davranışlarını ve yeteneklerini gerçekçi

olarak tartabilmelidir. Kendini başkalarının gözüyle de görebilmelidir.

Yetenekleriyle orantısız bir üstünlük ya da aşağılık duygusu içinde olmamalıdır.

 

5- Kişi toplumda bir yeri ve görevi olduğu duygusunu edinmiş olmalıdır.

Yeteneklerini geliştirmeli, verimli işlere yöneltebilmeli, çalışmalarından ve

başarısından zevk almalıdır.

 

6- Kişinin geleceğe yönelik planları olmalı, bunları gerçekleştirmek için de

gerçekçi bir yol izlemelidir. Gerçekleştiremediği isteklerini de başka yollardan

doyum sağlamaya çalışmalıdır.

 

7- Kişinin karşılaştığı zor durumlarda başvuracağı bir yedek gücü olmalı ve yeni

durumlara uyma esnekliği gösterebilmelidir. 

 

8-Başarısızlıktan yılmamalı, zorlukla karşılaşınca kendini bırakmamalıdır. Geleceğe dönük umudu ve savaşım gücü ile karşılaştığı engelleri yenmeye çalışmalıdır

 

9-Kendi başına kararlar alıp uygulayabilmeli, kararlarının sorumluluğunu

taşıyabilmeli ve sonuçlarına katlanabilmelidir.

10-Başarısızlıktan ders almalı,

başarısızlık nedenlerini başkalarına yüklememeli, kendini eleştirebilmelidir.

 

11-Kişinin yaşadığı toplumla ters düşmeyen, inandığı değerleri ve inançları

olmalıdır. Bunun yanı sıra birey yeniliklere de açık, ön yargıdan uzak olmalıdır.

 

12-Başkalarının inanç ve görüşlerinde saygı duymalı, hoşgörülü olmalıdır.

 

13-Kişinin, mesleği dışında eğlendirici, dinlendirici ve kişiyi geliştirici, spor, sanat

gibi uğraşları da olmalıdır.

Mine Aydemir
Mine Aydemir
Uzman Klinik Psikolog

Bir cevap yazın